Σύνδεσμοι προσβασιμότητας

Underwater Love

Animation 2021

Una ragazzina si pone delle domande, affronta qualche mostro, si trasforma in una vespa per la rabbia, si mescola con il suo Re sott’acqua, piange esageratamente, diventa tutta rossa e finalmente cresce, alta come un gigante.

Μια νεαρή κοπέλα θέτει ερωτήματα, αντιμετωπίζει τέρατα, από θυμό μεταμορφώνεται σε σφήκα, σμίγει με τον Βασιλιά της κάτω από το νερό, κλαίει γοηρά, γίνεται κατακόκκινη και επιτέλους μεγαλώνει και γίνεται ψηλή σαν γίγαντας.