Σύνδεσμοι προσβασιμότητας

Un piano perfetto

18λ Comedy 2020

Due amici squattrinati e senza speranze, pur di dare una scossa alla loro vita, s’improvvisano ladri e tentano una rapina in un bar. Ma nulla va come dovrebbe.

Δυο φίλοι που δεν έχουν κάτω απ’ τον ήλιο μοίρα προσπαθούν να ληστέψουν ένα καφενείο για να αλλάξουν την ζωή τους. Όλα όμως πάνε στραβά.

Director

Roberto Achenza