Σύνδεσμοι προσβασιμότητας

Rosso Istria

2ω 30λ Drama 2018

Nel settembre del 1943 nei territori italiani martoriati dalla guerra scoppia il caos: il maresciallo Badoglio chiede l’armistizio e con il Re fugge da Roma, lasciando l’Italia allo sbando. Il dramma si trasforma in tragedia soprattutto per le popolazioni civili Istriane, che si trovano ad affrontare un nuovo nemico: i partigiani di Tito che avanzano, spinti da una furia anti-italiana.

Το Σεπτέμβριο του 1943 στα Ιταλικά εδάφη όπου μαινόταν ο πόλεμος επήλθε ο χάος: ο στρατάρχης Μπαντόλιο υπέγραψε την ανακωχή με τους Συμμάχους και μαζί με τον Βασιλιά έφυγε από την Ρώμη εγκαταλείποντας την Ιταλία στη μοίρα της. Το δράμα έγινε τραγωδία κυρίως για τους άμαχους Ιταλούς της Ίστρια, που βρέθηκαν αντιμέτωποι με έναν καινούριο εχθρό: τους αντάρτες του Τίτο που προέλαυναν με στόχο την φυσική εξόντωση των Ιταλικών πληθυσμών.