Σύνδεσμοι προσβασιμότητας

Occhi blu

1ω 26λ Action 2021

Un rapinatore solitario in sella ad una moto sempre diversa riesce, con la complicità di un giovane meccanico, a piazzare 33 colpi in tre mesi eludendo tutte le trappole della polizia e svanendo nel traffico. All’ispettore incaricato delle indagini non resta che chiedere aiuto ad un collega francese che ha motivi personali per indagare sul caso.

Με την βοήθεια ενός νέου μηχανικού αυτοκινήτων, ένας μονόχνοτος ληστής που αλλάζει συνέχεια μοτοσυκλέτες καταφέρνει να κάνει 33 ληστείες σε διάστημα τριών μηνών γλυτώνοντας από όλες τις ενέδρες της αστυνομίας και εξαφανίζοντας στην κίνηση των οχημάτων. Ο αστυνόμος που ανέλαβε τις έρευνες δεν μπορεί παρά να ζητήσει την βοήθεια ενός Γάλλου συναδέλφου με πολύ προσωπικά κίνητρα.

Director

Michela Cescon