Σύνδεσμοι προσβασιμότητας

Il bambino nascosto

1ω 46λ Drama 2021

La storia si svolge a Napoli, nei pochi metri quadrati dell’appartamento di un maestro di pianoforte che si trova a nascondere un bambino che non conosce. Il bambino è figlio di un camorrista e ignora l’alfabeto dei sentimenti. Il maestro di pianoforte è un uomo colto, solitario, un uomo di passioni nascoste. Toccherà a lui lo svezzamento affettivo di un bambino difficile, un ribelle.

Η ιστορία διαδραματίζεται στη Νάπολη, στο στενάχωρο διαμέρισμα ενός δασκάλου πιάνου ο οποίος κρύβει ένα μικρό παιδί που του είναι άγνωστο. Το παιδί είναι γιος ενός μαφιόζου και στερείται συναισθηματικής αγωγής. Από την άλλη ο δάσκαλος πιάνου είναι καλλιεργημένος, μονόχνοτος, και ζει με κρυμμένα πάθη, αυτός όμως θα αναλάβει την αισθηματική ενηλικίωση του ατίθασου, δύσκολου παιδιού.

Director

Roberto Andò