Για χάρη σας (2015)

  • Drama
  • 1h 50m

Η Άννα ως παιδί ήταν εξωστρεφής και θαρραλέα. Σήμερα είναι μια γυναίκα που ζει στη Νάπολη και τα τελευταία είκοσι χρόνια σταμάτησε να βλέπει τι πραγματικά συμβαίνει στην οικογένειά της. Προτιμάει να μην παίρνει θέση, να μένει μετέωρη μεταξύ του Καλού και του Κακού.

Anna è stata una bambina spavalda e coraggiosa. Oggi è una donna che vive nella sua Napoli e che da vent’anni ha smesso di vedere quel che davvero accade nella sua famiglia, preferendo non prendere posizione, sospesa tra Bene e Male.

Subtitle(s)

Greek