Δέκα χειμώνες (2009)

  • Romance
  • 1h 39m

Dieci inverni è una storia d’amore, o meglio il prologo di una storia d’amore. Un prologo lungo dieci anni, o meglio: dieci inverni.

Δέκα χειμώνες είναι μια ερωτική ιστορία, ή μάλλον η εισαγωγή σε μια ερωτική ιστορία. Μια εισαγωγή που κρατάει δέκα χρόνια, δέκα χειμώνες.

Subtitle(s)

Greek