Σύνδεσμοι προσβασιμότητας

Appunti di un venditore di donne

2ω 5λ Film-Noir 2021

Nella Milano che alla fine degli anni ’70 si avvia a diventare “Milano da bere”, Bravo opera come “venditore di donne” ai margini della malavita, che comincia ad avere collusioni con la politica. Coinvolto in una escalation di sparatorie, si ritrova protagonista di rocambolesche avventure che lo portano a confrontarsi con il proprio passato.

Προς το τέλος της δεκαετίας του 70, σε μια Μιλάνο που ύστερα από λίγα χρόνια θα γίνει πρωτεύουσα της βιομηχανίας της μόδας, ο Μπράβο «πουλάει γυναίκες» και καλλιεργεί όλο και στενότερες σχέσεις με την πολιτική. Ανάμεσα σε πιστολιές και διάφορες περιπέτειες ο Μπράβο θα έρθει αντιμέτωπος με το παρελθόν του.

Director

Fabio Resinaro